22 Červen 2021

Dnes je úterý 22. 6. 2021 - 10:40:49

Dnes má svátek Pavla

Žádný státní svátek dnes není.

  Verze
pro
seniory

1989 - 1998

Občané z Prusinovic sledovali s napětím zprávy o politickém vývoji, který měl své přívržence zejména v mladých občanech, lidé si však zachovali zdravý rozum, který zvítězil nad emocemi. Dne 24. listopadu 1990 se konaly komunální volby (k volbám přišlo 87,1 % voličů). Nově zvolené obecní zastupitelstvo se sešlo 1. prosince 1990, starostou byl zvolen JUDr. Jiří Videman, v souvislosti s ustavující schůzí obecního zastupitelstva zaniká Místní národní výbor a vzniká Obecní úřad.

 

V roce 1992 nastaly v zemědělské oblasti velké změny. Zemědělci reagovali na tzv. transformační zákon, schválený FS , který pojednával o púpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v ddužstvech.

 

Dne 1. prosince 1994 se konala v kulturním domě ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva, starostou byl zvolen JUDr. Jiří Videman, zástupcem starosty Jarmil Pavelka. V novém volebním období již nebyla zvolena a dále nepracovala obecní rada, o čemž rozhodlo již předchozí zastupitelstvo. K hlavním stavebním akcím  patřila oprava místních komunikací Pod Stromovkou, Díly, část ulice K Hrádku, překrytí střechy horní budovy zákiladní školy taškou, oprava střešního pláště a zateplení tělocvičny. Dále bylo zahájeno zpracování územního pláno sídelního útvaru Prusinovice a příprava plynofikace obce.

 

Červencové povovdně v roce 1997 způsobily velké škody - na Kroměřížsku dosáhly výše 1 030 000 000 Kč. Významnou politickou událostí roku 1998 byly komunální volby ve dnech 13 a 14. listopadu. Do vedení obce se prosadili mladí lidé a voleb se zúčastnilo 62,19 % voličů. Starostou byl zvolen Stanislav Vybíral, jeho zástupcem Alois Barot. K rozhodujícím stavebním akcím v roce 1998 patřila třetí etapa plynofikace, opravy fasád základní školy,oprava vozovky na hřbitovech a osvětlení.