Cookie Consent by Free Privacy Policy website
23 Březen 2023

Dnes je čtvrtek 23. 3. 2023 - 21:40:11

Dnes má svátek Ivona, Yvona

Světový den meteorologie

  Verze
pro
seniory

Církev římskokatolická

Adresa: Zámčisko 30, 76842 Prusinovice

Farář: P. Marek Výleta

Web: www.farnost-prusinovice.cz

 

Bohoslužby

Pondělí a čtvrtek 18:00
Neděle 9:45

Další bohoslužby a setkání zde.  

 

Historie

Ve středu obce, na rozcestí silnic do Přerova, Bystřice pod Hostýnem a Holešova, stojí katolický kostel sv. Kateřiny. Je starobylý a několikrát přestavěný. Nejstarší, snad původní část kostela je loď, novější je věž a nejmladší je nové kněžiště (presbytář) a obě boční kaple. Věž dal postavit a kostel obnovit roku 1601 pan Arkleb z Víckova. Kostel měl hrobku, kde se pochovávali příslušníci rodu Víckova. Za starodávna prý vedla ze zámku tajná chodba do kostela.
K přestavbě kostela došlo v letech 1866-1867. Ze starého kostela zbyly pouze základy a zdi až po okna. Přestavěna byla příční loď a nový presbytář, čímž došlo ke zvětšení kostela o dobrou polovinu. Také věž byla zvýšena na 36 m. O důkladné opravy se zasloužil především farář Vincenc Sedlák. Stavbu provedl Emanuel Zapletal z Přerova. Při opravách presbyteria starého kostela se našly v hadérce zabalené peníze ze špatného stříbra z doby Ferdinanda II., ve staré báni byla nalezena listina, která byla vložena do báně nové. V roce 1867 byly instalovány varhany od Antonína Hanačíka ze Zlína. Na věži byli tři zvony. V době první světové války roku 1917 byly odvedeny státu pro válečné účely, avšak roku 1922 byl díky sbírce farníků pořízen zvon nový.
V roce 1925 byla vyměněna zteřelá střecha věže za novu, opraven číselník hodin, opraveno a zalíčeno zdivo věže. Další opravy se uskutečnily v roce 1975, kdy nátěr střechy, okapových rour a opravy fasády byly provedeny brigádnicky občany obce a do věže byly vsazeny nové věžní hodiny. Oprava kostela proběhla také v roce 1986, a v roce 1992 se uskutečnila výměna věžních hodin a byla provedena montáž nových elektronických hodin.
Zvenku je v obvodovém plášti kostela zasazen soubor historických náhrobků z období pozdní gotiky a renesance.


Od roku 1864 se vystřídalo na farnosti několik kněží. Působili zde Vincenc Sedlák, Josef Lužný, Rudolf Fryčaj, František Glogar, Vincenc Vaněk, Jan Stojaspal, Josef Poles, Jan Slíva, Jan Vinkler a Mariusz Sienkowski. Po dobu nemoci P. Polese zastupovali ve farnosti kněží z Holešova František Alex, Emil Matůšů, Jiří Špaček a Jaroslav Šíma. Ve farnosti působilo také několik kaplanů zejména
v době I. světové války a těsně po ní. Byli to Inocenc Kuchař, Augustin Horák, František Havlíček, František Klos, Augustin Janíček a Josef Izák.

V současné době vykonává kněžskou službu ve farnosti P. Marek Výleta.

Velkým svátkem nejen pro věřící, ale i pro ostatní občany obce bylo vysvěcení občana Prusinovic Pavla Vichlendy knězem. Událo se tak v roce 1997 a byla to velká sláva.

 

Katolický hřbitov

Jako místo posledního odpočinku katolických věřících slouží katolický hřbitov, který je umístěn zhruba 400 metrů od kostela. Dominantou hřbitova je krásná rozložitá lípa, v jejímž stínu v letním období rádi spočinou návštěvníci hřbitova.