11 Červenec 2020

Dnes je sobota 11. 7. 2020 - 10:42:00

Dnes má svátek Olga

Světový den populace, Mezinárodní slavnosti Labe

  Verze
pro
seniory

Kostel sv. Kateřiny

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 14559/7-6106.

 

Středověký základ, věž z roku 1601, loď z 18. století, kněžiště a příčná loď z roku 1866.

 

Volná, orientovaná jednolodní stavba, skládající se z presbyteria, lodi, věže a sakristie. Presbyterium tvoří jedno pole zaklenuté valenou klenbou s výsečemi a závěr, zaklenutý konchou. Příčná loď je složena ze tří polí, klenutých valenou klenbou s výsečemi, právě tak, jako dvě pole lodi. Okna s půlkruhovými záklenky. Vnitřek kostela členěn pilastry na průběžné podnoží s hlavicí, nesoucí římsu. Vnější fasáda hladká s podnoží a masivními opěráky. Věž v západním průčelí, z části vestavěná, čtyřboká, hranolová, čtyřposchoďová. Přízemí zaklenuto hřebíkovou klenbou, ve třetím a čtvrtém patře sdružená okna. Střecha kostela sedlová, nad kněžištěm zvalbená: věž zastřešena osmibokým stanem. Sakristie obdélníkového půdorysu valeně zaklenutá s dvěma pravoúhlými okénky a pravoúhlým vchodem. Její střecha pultová.