Cookie Consent by Free Privacy Policy website
22 Květen 2022

Dnes je neděle 22. 5. 2022 - 19:33:52

Dnes má svátek Emil

Mezinárodní den biologické rozmanitosti

  Verze
pro
seniory

Kostel sv. Kateřiny

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 14559/7-6106.

 

Středověký základ, věž z roku 1601, loď z 18. století, kněžiště a příčná loď z roku 1866.

 

Volná, orientovaná jednolodní stavba, skládající se z presbyteria, lodi, věže a sakristie. Presbyterium tvoří jedno pole zaklenuté valenou klenbou s výsečemi a závěr, zaklenutý konchou. Příčná loď je složena ze tří polí, klenutých valenou klenbou s výsečemi, právě tak, jako dvě pole lodi. Okna s půlkruhovými záklenky. Vnitřek kostela členěn pilastry na průběžné podnoží s hlavicí, nesoucí římsu. Vnější fasáda hladká s podnoží a masivními opěráky. Věž v západním průčelí, z části vestavěná, čtyřboká, hranolová, čtyřposchoďová. Přízemí zaklenuto hřebíkovou klenbou, ve třetím a čtvrtém patře sdružená okna. Střecha kostela sedlová, nad kněžištěm zvalbená: věž zastřešena osmibokým stanem. Sakristie obdélníkového půdorysu valeně zaklenutá s dvěma pravoúhlými okénky a pravoúhlým vchodem. Její střecha pultová.