26 Květen 2020

Dnes je úterý 26. 5. 2020 - 18:34:10

Dnes má svátek Filip

Žádný státní svátek dnes není.

  Verze
pro
seniory

Meziválečné období

Vznik samostatného československého státu v říjnu 1918 byl vyvrcholením snah několika generací, které hledaly cesty jak ke svobodnému národnímu vývoji, tak i formy jeho politické existence. Vznik prvního československého státu se v obci nijak viditelně neoslavoval. Změna režimu se projevila nejdříe ve škole, kde se v prosinci 1918 konala slavnost při příjezdu prezidenta T.G.Masaryka do vlasti.

 

Dne 21.dubna 1919 se v obci konala slavnost zasazení líp svobody na návsi mezí starou školou a obecním domem. V roce 1921 žilo v Prusinovicích v 241 domech 1391 obyvatel, z toho 633 mužů a 758 žen.

 

Nástup světové hospodářské krize byl hlubokým zásahem do vývoje první republiky. Plně se však projevila v roce 1930 a svého vrcholu dosáhla v roce 1932. Zasáhla nejen průmyslovou výrobu, která poklesla až o 40 %, ale projevila se i jako krize agrární, finanční a úvěrová. Nejtíživějším důsledkem krize byl růst nezaměstnanosti, ale i zaměstnaní dělníci vydělávali zhruba polovinu než dříve, poněvadž došlo k omezení pracovních dnů v týdnu.

 

I přes složitost politické situace se v roce 1938 nezanedbávala úprava obce. Byla provedena regulace obecního potoka, byl vydlážděn příchod k evangelicfkému hřitovu, byly provedeny úpravy před školou a vysázeno na 20 stromků u silnice na Skocích.