07 Srpen 2020

Dnes je pátek 7. 8. 2020 - 11:45:06

Dnes má svátek Lada

Žádný státní svátek dnes není.

  Verze
pro
seniory

Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným Obecním úřadem Prusinovice se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Odvolání lze podat

  • Písemně: osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu (kontakt zde)
  • E-mailem na starosta@prusinovice.cz s podmínkou, že bude do nejpozději do pěti dnů doplněno písemně,
  • Přes e-podatelnu, pokud je použit zaručený elektronický podpis (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu)