Cookie Consent by Free Privacy Policy website
22 Květen 2022

Dnes je neděle 22. 5. 2022 - 18:52:36

Dnes má svátek Emil

Mezinárodní den biologické rozmanitosti

  Verze
pro
seniory

Poválečné období

Válečné škody byly veliké, celkem vyčíslená škoda byla vyčíslena na 1 030 468 Kč. Do poválečné Evropy, která se počínala rozdělovat podle politického zřízení na Západ a Východ, vstupovalo Československo s programem přijatým v dubnu 1945 v Košicích. Jeho uskutečnění přinelo hluboké změny v hospodářství i v politickém zřízení. 9. května 1945 byl ustanoven zatímní národní výbor. V poválečném čase vyvinul MNV velkou snahu o rozšíření obecního majetku což se mu dařlo. Začaly se likvidovat válečné škody, byly obnoveny činnosti zakázaných spolků, vznikalo JZD, byl vybudován kulturní dům ze stáje bývalého velkostatku, začíná fungovat kinihovna. Měnová reforma a zrušení potravinových lístků proběhlo v obci hladce. I v dalších letech se opravovalo a budovalo.

 

Rok 1968 byl z hlediska vnitropolitického i mezináriodně politického dramatický, avšak život šel dál a v roce 1969 po změně ve vedení KSČ a nástupu G. Husáka k moci, nenastaly ve složení MNV změny. Začalo se více budovat, byla provedena oprava budovy MNV, a v polovině roku se začalo jednat o možnosti výstavby kulturně tělovýchovného zařízení v obci, ještě téhož roku byl vypracován projekt a započalo se s přípravnými pracemi. Byla provedena úprava obřadní místnosti, cest a kanalizace mateřské školy a zadána projekce na veřejné osvětlení. Katastrem obce prochází budovaný ropovod.