Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Verze stránek pro seniory

Zapnout grafiku

Povinné informace (přehled)

Zde

# Povinné informace Odkaz
1. Název: Obec Prusinovice  
2. Důvod a způsob založení Zde
3. Organizační struktura Zde

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřední hodiny

Telefonní čísla

Číslo faxu

Adresa internetové stránky: www.prusinovice.cz

Adresa e-podatelny: starosta@prusinovice.cz

Další elektronické adresy: info@prusinovice.cz

Zde
5. Bankovní spojení Zde
6.  IČO: 00287644  
7.  DIČ: CZ00287644  
8. Dokumenty

Úřední deska

Rozpočet

9. Žádosti o informace Zde
10. Příjem žádostí a dalších podání E-podatelna
11. Opravné prostředky Zde 
12. Formuláře Nejsou uplatňovány 
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Zde 

14.

14.1.

14.2.

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Vydané právní předpisy

 

Přehled předpisů

Úřední deska 

15.

15.1.

15.2.

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 Zde

16.

16.1.

16.2.

Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv

Výhradní licence

Nejsou uplatňovány 
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Zde