Cookie Consent by Free Privacy Policy website
22 Září 2023

Dnes je pátek 22. 9. 2023 - 13:59:25

Dnes má svátek Darina

Evropský den bez aut

  Verze
pro
seniory

Přehled předpisů

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky - OZV č. 1/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,.., ozv-c-2-2021-o-stanoveni-obecniho-systemu-odpadoveho-hospodarstvi.pdfOZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psůOZV č. 4/2019 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství 
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce