Cookie Consent by Free Privacy Policy website
25 Červenec 2024

Dnes je čtvrtek 25. 7. 2024 - 15:51:33

Dnes má svátek Jakub

Žádný státní svátek dnes není.

  Verze
pro
seniory

SDH Prusinovice

Sbor dobrovolných hasičů v Prusinovicích byl založen v roce 1888. Při příležitosti oslav 120 let od svého založení byl pořízen nový hasičský prapor, kterému bylo slavnostně požehnáno v místním kostele svaté Kateřiny. V současnosti má sbor 37 členů a 11 z nich působí v zásahové jednotce.

 

Stejně jako mnoho jiných dobrovolných hasičů i ti z Prusinovic se aktivně věnují kulturnímu životu v obci. Kromě uspořádání masopustního průvodu masek či každoroční hodové zábavy se členové sboru zúčastňují akcí pořádaných obecním úřadem. Jedná-li se o oslavy k výročí založení obce, nebo uctění památky padlých ve světových válkách, místní hasiči jsou vždy nápomocni. Každoročně spolupořádají také rozsvěcení vánočního stromku nebo silniční běh Rohálovské desítky. Od roku 2008 pořádají Rohálovské košt slivovice.

 

Soutěžní družstvo se v minulosti mnohokrát zúčastnilo soutěží v požárním sportu a na špici se drželo spoustu let. V poslední době se náš sbor objevuje u jmen závodníků v disciplínách TFA - tedy Nejtvrdší hasič přežije, ve kterých musí hasič v plné zásahové výstroji ukázat nejen sílu, ale i vytrvalost..a

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Prusinovice je zařazena do kategorie JPO III/1, zasahující nejen na území obce a v okolí, ale v případě mimořádných událostí typu povodně také na vzdálenějších místech Zlínského kraje. Organizačně sice se sborem nemá nic společného, nicméně se už z historických důvodů ze zmíněného občanského sdružení rekrutuje.

 

Jedenáct členů sboru plně vytěžuje jejich působnost v zásahové jednotce. Kromě samotných zásahů totiž k jejich činnosti patří také výcvik, odborná příprava a údržba výzbroje i výstroje. Od roku 2010 vyjíždějí k zásahům s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 8/2000/0 -L1R Avia a dopravním automobilem Renault Trafic. K dispozici mají také další vybavení, se kterým jsou schopni provádět zákroky od technických pomocí přes likvidaci následků živelních pohrom a samozřejmě likvidaci požárů.

 

Velkým problémem ve sboru i v obci samotné bylo již od samotného prvopočátku nedostatečné zajištění prostor pro řádný výkon služby hasičů určené pro požární techniku a věcné prostředky požární ochrany.

 

Původní nouzová zbrojírna byla tehdy zřízena vedle tehdejšího obecního hostince čp.29. Sbor dne 15.3.1907 požádal obecní výbor o povolení postavit novou vyhovující zbrojírnu na místě pod starou obecní hospodou. K tomu však nedošlo. Po II. světové válce v roce 1948 byla hasičům přidělena místnost krmivárny v bývalém velkostatku. 29.6.1957 bylo rozhodnuto provést nadstavbu požární zbrojnice. V roce 1968 bylo provedeno další rozšíření zbrojnice pro uskladnění starých strojů, aby přední část mohla být celá ponechána pro používanou techniku. V roce 2008 byly provedeny další stavební práce na budově. Byli provedeny sanační omítky a opravena betonová podlaha v garážích. Uskutečněna byla výměna oken a namontována nová elektroinstalace. Plášť budovy byl opatřen novou fasádou.

 

Do dnešních dnů zatím nebylo vyřešeno systémové řešení garážového stání standardního cisternového vozidla, které ve výbavě jednotky s územní působností určuje vyhláška. Ve velmi krátkém časovém horizontu se rovněž nevyhneme opravě eternitového krytí střešního pláště na části budovy has. zbrojnice, společně se střešními okny. Přetrvávajícím problémem také zůstává v odvedení srážkové vody do obecní kanalizace. Bude také nutné provést izolaci kamenných zdí proti vlhkosti chemickou injektáží.