Cookie Consent by Free Privacy Policy website
25 Červenec 2024

Dnes je čtvrtek 25. 7. 2024 - 15:18:19

Dnes má svátek Jakub

Žádný státní svátek dnes není.

  Verze
pro
seniory

Sdružení rybářů na ochranu přírody Prusinovice

Sdružení rybářů na ochranu přírody Prusinovice je spolek téměř 30 lidí, kteří se starají o čtyři rybníky v katastru obce Prusinovice. Jedná se o tři chovné rybníky, kde je odchováván rybí potěr až do doby, kdy z něj vyrostou mírové ryby, které se následně přemísťují do hlavního (lovného) rybníka Petrův zdar. Takto dokáže zdejší spolek vychovat převážnou část ryb, které jsou během roku loveny. Ne všechny ryby jdou v místních podmínkách odchovat a tak je nutno část ryb každoročně dokupovat, aby v hlavním rybníku bylo pořád dost nejrůznějších druhů ryb.


Tento spolek však vykazuje i další činnost, kterou jsou například již mnoho let pořádané rybářské závody pro dospělé a také dětské rybářské závody, přičemž tyto akce navštěvuje velké množství místních obyvatel. Tímto se Sdružení rybářů na ochranu přírody řadí ke spolkům, které se v obci starají o kulturní a sportovní dění v obci.


Jednou z hlavních činností tohoto spolku je ovšem péče o krajinu, která obklopuje zdejší obec. Tím, že jsou udržovány rybníky dochází ke tvorbě krajiny, která skýtá vynikající podmínky pro život nejrůznějších druhů živočichů, nejen ryb, ale také hmyzu, obojživelníků, plazů, různého ptactva i mnohých savců. Rybníky se také staly vyhledávanými místy pro vycházky zdejších obyvatel, kteří se zde mohou volně pohybovat po krásné přírodní krajině.


Jednou z nejdůležitějších činností spolku je práce při údržbě hrází a břehů rybníků. Pokud je o rybníky dobře postaráno, mohou tyto vodní plochy zadržovat velké množství vody, která se rychle nashromáždí při jarních a letních bouřkách, ohrožující mnoho obcí bleskovými záplavami. Rybníky takto dovedou zadržovat vodu v krajině, aby se zpomalil průtok zdejšího potoka a ten neohrožoval jak obec Prusinovice, tak i následující obce. Takto zadržená voda se v rybnících uchová pro období, kdy jsou naopak velká sucha a udržuje příjemné klima v okolí obce.


Aby bylo možné tyto vodní plochy trvale udržovat, je nutné provádět opakovaně odbahňování dna rybníků, které jsou zanášeny erozní činností, zejména při odplavování půdy v době velkých srážek. Toto odbahnění, spolu s údržbou hrází je hlavním plánem pro následující období činnosti Sdružení rybářů na ochranu přírody Prusinovice.