Nastavení velikosti písma ()

 

Zpět

 

 

Program rozvoje obce Prusinovice

 

Program rozvoje obce Prusinovice je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce Prusinovice. Navazuje na předchozí dokument obce, který rozšiřuje o podrobnou analýzu a zapojení veřejnosti prostřednictvím dotazníkového šetření. Impulzem pro vznik tohoto dokumentu byla potřeba obce koncepčně se rozvíjet. V dokumentu jsou zakotveny současné potřeby obce a výhledové náměty, kterými se obec bude postupně zabývat a dle možností je řešit.


Představitelé obce vnímali potřeby obce i před vypracováním tohoto dokumentu, chyběla však opora v odborných analýzách a opora v komplexním plánovacím dokumentu. Písemná podoba struktury cílů a priorit napomůže k jejich snadnějšímu naplňování. Program rozvoje obce bude podkladem pro lepší a efektivnější plánování dílčích úkolů a řízení obce a také oporou rozhodovacích procesů, aby obec efektivněji využívala finanční prostředky z vlastního rozpočtu i dostupných dotací. Představitelé obce se tak budou moci, kromě běžných operativních činností, věnovat i dlouhodobějšímu plánování a řízení obce.

 

pro-grafika.jpg


Program rozvoje obce


Program rozvoje obce je hlavním nástrojem řízení jejího rozvoje. Program rozvoje obce vznikl na základě poznání situace v obci, výsledků provedené analýzy, názorů a potřeb občanů, kteří měli možnost se svobodně vyjádřit prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření, které proběhlo v lednu 2016. Zpracování programu rozvoje obce bylo konzultováno na pracovních setkáních zastupitelstva obce. Finální verze programu byla veřejnosti představena na veřejném jednání zastupitelstva 9. 2. 2016. Program rozvoje obce Prusinovice byl zpracován v období od prosince 2015 do února 2016 na sedmileté plánovací období 2016 – 2022.

První aktualizace Programu rozvoje obce Prusinovice byla schválena na veřejném jednání zastupitelstva 24. 2. 2022.

Prozatím poslední aktualizace dokumentu proběhla 8. 12. 2022. 

 

Program rozvoje 2022-2024.pdf v plném znění (aktualizace únor 2022) (PDF).

 

 

Zpět