Nastavení velikosti písma ()

 

Zpět

 

 

Ukončené projekty

 

 

 

Projekt „Vybavení KD Prusinovice“ je spolufinancován Evropskou unii. Hlavním cílem projektu je nákup 264 ks nových židlí a 85 ks stolů do kulturního domu v obci. Podpora projektů konečných žadatelů naplňují cíle SCLLD MAS-Partnerství ...

 

Zobrazit článek

 

 

 

 

  Hasiči v Prusinovicích mají díky daru z Hasičského fondu Nadace AGROFERT nové vybavení   V roce 2021 jsme požádali Nadaci AGROFERT o dar na zakoupení nového vybavení, dar byl v roce 2022 schválen a díky Hasičského fondu Nadace ...

 

Zobrazit článek

 

 

 

 

Tento projekt byl spolufinancován fondem Zlínského kraje - sekce rozvojové programy a krizové řízení.   Program dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje RP12-22 pro rok 2022.   Předmětem podpory je ...

 

Zobrazit článek

 

 

 

 

PRUSINOVICE POŘÍZENÍ CAS Projekt „Prusinovice – Pořízení cisternové automobilové stříkačky“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva vnitra 01426 – Dotace pro jednotky SDH obcí. ...

 

Zobrazit článek

 

 

 

 

  REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE V PRUSINOVICÍCH Projekt Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Prusinovicích byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Celkové náklady: 15.192. ...

 

Zobrazit článek

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.    Předmětem podpory je pořízení kompostérů a kontejneru na textil v obci Prusinovice. Občané mohou kompostovat bioodpad ...

 

Zobrazit článek

 

 

 

 

  V loňském roce byla obec Prusinovice úspěšná (v programu RP12 -18) s dotací u Zlínského kraje na rok 2018. Žádosti bylo vyhověno a obec tak získala finanční prostředky na obnovu a doplnění věcného vybavení pro jednotku SDH obce ...

 

Zobrazit článek

 

 

 

 

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005461 Projekt obsahoval rekonstrukci stávajícího objektu mateřské školy v Prusinovicích, celkové stavební úpravy v 1. NP a následnou nádstavbu budovy. Výsledkem bylo rozšíření kapacity předškolního ...

 

Zobrazit článek

 

 

 

 

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005324 Projekt obsahoval vybudování komunikací pro pěší podél silnic III. třídy, a to konkrétně v ulici Pacetlucká (III/4905) a Přerovská (III/49010). Došlo tak ke zvýšení bezpečnosti pro pěší v ...

 

Zobrazit článek

 

 

 

 

Zpět