Nastavení velikosti písma ()

 

Zpět

 

 

Úřední deska

 

Název Od Do
Zveřejnění informací dle zákona č. 23/2017 Sb. § 5 odstavce 3 18. 12. 2017 31. 12. 2030
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hlinsko pod Hostýnem a části k.ú. Prusinovice 24. 2. 2023 31. 12. 2027
Závěrečný účet obce Prusinovice za rok 2022 27. 6. 2023 1. 7. 2024
Cena za_dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2024 8. 1. 2024 31. 12. 2024
Rozpočet obce Prusinovice na rok 2024 19. 12. 2023 31. 12. 2024
Obec Prusinovice jako člen DSO Mikroregionu Holešovsko oznamuje 2. 1. 2024 31. 12. 2024
Rozpočtové opatření č. 1/2024 5. 1. 2024 31. 12. 2024
Rozpočtové opatření č. 2/2024 9. 2. 2024 31. 12. 2024
Rozpočtové opatření č. 3/2024 23. 2. 2024 31. 12. 2024
Rozpočtové opatření č. 4/2024 22. 3. 2024 31. 12. 2024
Rozpočtové opatření č. 5/2024 2. 4. 2024 31. 12. 2024
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 8. 4. 2024 10. 6. 2024
Rozpočtové opatření č. 6/2024 12. 4. 2024 31. 12. 2024
Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků 23. 4. 2024 10. 6. 2024
Jmenování zapisovatelky 23. 4. 2024 10. 6. 2024

 

Zpět