24 Květen 2017

Dnes je středa 24. 5. 2017 - 19:33:39

Dnes má svátek Jana

Evropský den národních parků

  Verze
pro
seniory

Úřední deska

Název Od Do
Nařízení obce - Tržní řád 14.12.2012 31.12.2018
Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném ÚP Prusinovice 9.2.2013 31.12.2023
OZV č. 1/2016 O místních poplatcích 21.10.2016 31.12.2017
OZV č. 2/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Prusinovice 21.10.2016 31.12.2017
Seznam majetku podle ust. § 64 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí 1.2.2017 31.3.2018
Vyvěšení veřejné vyhlášky Finančního úřadu 24.4.2017 29.5.2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017 27.4.2017 31.5.2017
Oznámení o dostupnosti informací 22.3.2017 30.6.2017
Zveřejnění nepropachtovaného majetku ve vlastnictví státu 3.5.2017 2.6.2017
Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016 17.5.2017 19.6.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 25. 5. 2017 17.5.2017 25.5.2017
Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady 9.5.2017 5.6.2017
Závěrečný účet Mikroregionu Holešovsko 22.5.2017 7.6.2017
Veřejná vyhláška - usnesení o stanovení lhůty pro podání návrhů a o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 23.5.2017 8.6.2017
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení 23.5.2017 8.6.2017

 

Archív úřední desky

Vyberte rok: